Object

Title: Գրաֆի ամենաերկար ցիկլի երկարության երկու րնդհանրացված գնահատականներ ; Две обобщенные нижние оценки для длины длиннейшего цикла графа

Co-author(s) :

Նիկողոսյան Ժորա ; Никогосян Жора

Abstract:

2013-ին երկրորոդ հեղինակը G գրաֆի ամենաերկար C ցիկլի երկարության համար ստացավ երկու ստորին գնահատականներ' արտահայտված G — C-ի ամենաերկար շղթայի երկարության (ամենաերկար ցիկլի երկարության) և G գրաֆի նվազագույն աստիճանի բնութագրիչներով (Zh.G. Nikoghosyan, Advanced Lower Bounds for the Cir-cumference, Graphs and Combinatorics 29, pp. 1531-1541, 2013): Ներկա աշխատանքում ներկայացվում են երկու համանման գնահատականներ, որտեղ նվազագույն աստիճանի բնութագրիչը փոխարինված է G — C-ի գագաթների առաջին i ամենափոքր աստիճանների միջին թվաբանականով G — C-ով պայմանավորված որոշ i պարամետրի համար:
; В 2013 году второй автор получил две нижние оценки для длины длиннейшего цикла графа G выраженные через длину длиннейшей цепи (длиннейшего цикла) подграфа G — C и минимальную степень графа G (Zh.G. Nikoghosyan, Advanced Lower Bounds for the Circumference, Graphs and Combinatorics 29, pp. 1531-1541, 2013). В настоящей работе представляются две обобщенные аналогичные оценки, где вместо минимальной степени рассматривается средняя арифметическая степеней первых и инаименьших степеней вершин подграфа G — C для подходящего параметра.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ; Издательство "Гитутюн" НАН РА

Identifier:

oai:noad.sci.am:135882

Language:

Անգլերեն

Journal or Publication Title:

Կիբեռնետիկայի և հաշվողական տեխնիկայի մաթեմատիկական հարցեր

Affiliation:

Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ ; Институт проблем информатики и автоматизации

Country:

Հայաստան

Object collections:

Last modified:

Mar 31, 2021

In our library since:

Jul 23, 2020

Number of object content hits:

10

All available object's versions:

https://noad.sci.am/publication/149457

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information