Title:

Երաժշտագիտություն, բմական խոսք, հռետորություն, խոսքի իմպրովիզացիա: ; “Искусство лекторской практики

Author:

Ժաննա Պետրոսի Զուրաբյան ; Жанна Петровна Зурабян

Type:

Հոդված ; Статья

Abstract:

Երաժշտագետի մասնագիտությունը բազմաբնույթ ուղղվածություն ունի: Այն ընդգրկում է մանկավարժական գործունեություն, երաժշտապատմական, երաժշտատեսական առարկաների դասավանդում (երաժշտական դպրոց,քոլեջ, կոնսերվատորիա) գիտահետազոտական գործունեություն (գիտական հոդվածներ, մենագրություններ, մեթոդական ձեռնարկներ, դասագրքեր, զեկուցումներ և այլն), մատենագիտական, բանահավաքչական գործունեություն,խմբագրական, հրատարակչական,քննադատական հրապարակախոսական գործունեություն (հրապարակումներ գիտական և պարբերական մամուլում, ռադիոհեռուստատե սային հաղորդումներ և բեմական ելույթներ):
; “Искусство лекторской практики. Научно-методический очерк”В научно-методической статье Ж.П.Зурабян рассматривает дисциплину “Лекторская практика” в образовательной программе музыковедов. Отмечается важность навык а работы лектора музыковеда с широкой аудиторией. Среди необходимых профессиональным навыков автор статьи особо отмечает необходимость обладания лектором хорошей памятью, богатым словарным запасом, гибкостью мысли и подвижным речевым аппаратом.

Language:

Հայերեն ; Армянский

Journal or Publication Title:

Երաժշտական Հայաստան ; Музыкальная Армения

Volume:

1

Number:

60

URL:


Affiliation:

Երևանի Կոմիտասի անվ. պետական կոնսերվատորիա ; Ереванская государственная консерватория имени Комитаса

Country:

Հայաստան ; Армения

Year:

2021